İletişim ve Tanıtım Birimi
06 Ocak 2022
İLETİŞİM VE TANITIM BİRİMİ


Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İletişim ve Tanıtım Birimi, sağ
lık tesisleri tarafından sunulan nitelikli hizmet ve iyi uygulamaların basılı ve elektronik iletişim araçlarıyla, ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtılması ve duyurulması konularında çalışmalar yapılması, bu sağlık tesislerinin medya, iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin takip edilmesini kamu sağlık hizmetinin idari işlevlerini üstlenip sürdürerek yerine getirmektedir. 

İLETİŞİM VE TANITIM BİRİMİ


 Ad Soyadı Unvan / Görev Dahili

Birim Sorumlusu

Uğur TERGEK

VHKİ

1211