2019 Yılı 1.Dönem Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Kursiyer Listesi ve Makam Oluru
27 Şubat 2019


2019 Yılı 1.Dönem Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Kursiyer Listesi ve Makam Oluru

Hastanemizde açılacak olan 2019 yılı 1.Dönem Ameliyathane  Hemşireliği sertifika Eğitim programına katılması uygun görülen kursiyer listesi ve Bakanlığımızın makam oluru ekte sunulmuştur. Asil listede adı geçen katılımcılar bu makam oluruyla kurumlarından görevlendirilmelerini yaptırabilirler. Asil listedeki  kursiyelerden kursa katılamayan olması durumunda yerine yedek listeden kursiyer davet edilecektir. 


      Kursumuz 
11 Mart Pazartesi günü saat 09:30 da Bölge Devlet Hastanesi eğitim salonunda açılış töreniyle başlayacaktır.katılımcıların programa gelirken başvuru  formalarının asıllarını getirmeleri gerekmektedir.

MAKAM OLURU.pdf

KURSİYER LİSTESİ.xlsx