2019 Yılı 2.Dönem Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı eğitim programı Kursiyer Listesi ve Makam Oluru
15 Mart 2019             Hastanemizde açılacak olan 2019 yılı 2.Dönem Yoğun bakım Hemşireliği sertifika Eğitim programına katılması uygun görülen kursiyer listesi ve Bakanlığımızın makam oluru ekte sunulmuştur. Asil listede adı geçen katılımcılar bu makam oluruyla kurumlarından görevlendirilmelerini yaptırabilirler. Asil listedeki  kursiyelerden kursa katılamayan olması durumunda yerine yedek listeden kursiyer davet edilecektir. 
             Kursumuz
01 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 09:30 da Bölge Devlet Hastanesi eğitim salonunda açılış töreniyle başlayacaktır. katılımcıların programa gelirken başvuru  formalarının asıllarını getirmeleri gerekmektedir.


yogunbakım1.png


MAKAM OLURU.pdf

KURSİYER LİSTESİ.xlsx