Birim Çalışanları
02 Mart 2022


ADLİ SEKRETERLİK

Ahmet TUĞU

VHKİ

Hikmet AKKAĞIT

VHKİ

Turan ÖZDEMİR

İdari Destek Görv.

Mehmet Latif DEMİR

YH