2017 Yılı Veriimlilik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
16 Ocak 2018Batman bölge devlet hastanesi başhekimi Op.Dr Ercan SEVEN ve hastane idarecileri aylık değerlendirme toplantısı yaptı.
2018 yılı  plan ve program gündeme alındı.