Misyon - Vizyon - Değerler
09 Şubat 2022

MİSYONUMUZ

Hasta ve çalışan güvenliğini esas alan bir anlayış ile hasta haklarına saygılı, çalışan haklarına duyarlı, etik değerlere bağlı, kaynaklarını etkin kullanan sağlık hizmet sunumunda hasta ve yakınlarının memnuniyetni önemseyen tüm çalışanları ile bir ekip olarak etkin tanı ve tedaviyi sağlamak.

VİZYONUMUZ

Ülkemizde ve dünyada medikal alanında en son gelişmeleri takip ederek tıbbi teknolojiye ayak uydurarak dünya standartlarında çağdaş sağlık hizmeti sunmak ‘’EN YÜCE DEĞER BİLGİ, EN ÜSTÜN HİZMET İNSANA HİZMETTİR’’. İnanç ve anlayış felsefesi ile bölgenin toplumsal ve sağlık hizmeti yönünde geliştirilmesine ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak.


DEĞERLERİMİZ

Hasta ve Çalışan Memnuniyeti, Ekip çalışması ve işbirliği, Hasta Haklarına Saygı, Profosyonellik, Liderlik, Hoşgürü.


 

KURUMSAL AMAÇ ve HEDEFLER

Hedef-1: Hastanemizde sunulan sağlık hizmetlerinin, hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde olmasının sağlanması.

Hedef-2:Hastane bilgisayar otomasyon sistemini güçlendirmek.

Hedef-3: Hastanenin elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak.

Hedef-4:Hastanemiz tıbbi atık miktarını azaltmak.

Hedef-5:Hastanemiz binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak.

Hedef-6:Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.

Hedef-7:Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek.

Hedef-8:İhtiyaçlar doğrultusunda hastanede çalışacak idari ve sağlık personel sayısını artırmak.

Hedef-9: Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.

Hedef-10: Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak

Hedef-11: Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek.