KBRN
23 Eylül 2021

KBRN ARINDIRMA ÜNİTESİ

KBRN nedir?

KBRN'nin açılımı "Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeler" dir. KBRN, Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer kelimelerinin baş harflerinden oluşur.

KBRN;kasten, kazaen veya doğal afetler sonucu kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer tehlikeli maddelerden ortama yayılarak insan ve çevre üzerine birçok olumsuz etkiler oluşturan tehlikeli maddelerin hepsini ifade eder.

Günümüzde savaş sanayi ve endüstri sahasında yaşanan gelişmeler KBRN risklerini artırır. Bütün bu riskler, geniş halk kitlelerin yaşamını olumsuz yönde etkiler. Ayrıca çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine ve canlı hayatın sona ermesine/değişimine neden olur.

KBRN maddeleri ile ilgili bilgi, kullanım ve denetim yetersizliği bugün tehlikeyi en yüksek düzeye taşımıştır.

Ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik konumu, düzensiz bir kentleşme ile sanayileşmenin getirdiği riskler, diğer ülkelere oranla bu konuda bizleri daha fazla risk altında bırakmakta ve daha fazla hazırlıklı olmayı bir zorunluluk olarak ortaya koymaktadır.

 

KBRN riskleri nelerdir?

1. Kimyasal üreten tüm fabrikalar

2. Kimyasal depolar

3. Tankerler

4. Boru hatları

5. Salgın hastalıklar

6. Radyoaktif malzeme olan yerler

7. Nükleer reaktörler

 

Endüstriyel riskler nelerdir?

1. Fiziksel: Gürültü, vibrasyon, sıcak, soğuk, basınç, radyasyon, toz, fiber

2. Kimyasal: yanıcı patlayıcı mad., toksik ve zehirli mad., hassasiyet yaratan mad.

3. Biyolojik: Toz ve patojenler

4. Psikolojik: Çalışma yeri şartları, bağımlılık,

5. Diğer: İş kazaları, meslek hastalıklar

 

KBRN olayının özellikleri

1. Panik ve kargaşa yaratır.

2. Sağlık hizmetlerine aşırı yük oluşturur.

3. Müdahale, zor ve zaman alıcıdır.

4. İlk müdahale eden kişi risk altındadır.

5. Kişisel koruyucu malzeme gerektirir.

6. Dekontaminasyon (arındırma) gerektirir.

7. Hazırlıklı olmak zordur.