Ek Binada Verilen Hizmetler
21 Ocak 2022


 Hastanemiz Ek Yeni Bina İçinde Sunulan Sağlık Hizmetleri

Poliklinik
 • Anestezi Polikliniği
 • Çocuk Cerrahisi Polikliniği
 • Çocuk Hastalıkları Polikliniği
 • Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar Polikliniği
 • Çocuk Kardiyolojisi Polikliniği
 • Çocuk Nörolojisi Polikliniği
 • Çocuk Psikiyatrisi Polikliniği
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği
 • Diyetisyen Polikliniği
 • Dermatoloji Polikliniği
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği
 • Göz Hastalıkları Polikliniği
 • Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Polikliniği
 • Kadın ve Doğum Hastalıkları Polikliniği
 • Perinatoloji Polikliniği
 • Yeni Doğan Polikliniği
 • Nefroloji Polikliniği

Servis

 • Antenatal Servisi
 • Çocuk Cerrahi Servisi
 • Çocuk Hastalıkları Servisi
 • Fizik Tedavi Servisi
 • Fototerapi Servisi
 • Göz Hastalıkları Servisi
 • Jinekoloji Servisi
 • Kulak Burun Boğaz Servisi
 • Telasemi Servisi
 • Yenidoğan Servisi
 
Yoğun Bakım
 • Çocuk Yoğun Bakım Servisi
 • Genel Yoğun Bakım Ünitesi
 • Yenidoğan Yoğun Bakım
 
Birim
 • Acil Röntgen
 • Çocuk Acil
 • Kadın-Doğum Acil
 • EEG
 • Fizik Tedavi Ünitesi
 • İşitme ve Tarama Ünitesi
 • Kan Merkezi
 • NST
 • SFT
 • ULTRASON
 • GETAT(Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp)
 • Ameliyathane Hizmetleri
 • TDL(Doğumhane)