Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Sorumlu araştırmacısı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi mensubu olan çalışmacıların;

 1. İlaç gözlemsel çalışmaları ve tıbbi cihaz gözlemsel çalışmaları hariç tüm gözlemsel çalışmalar,
 2. Sağlık Bilimleri Alanlarında yapılacak anket çalışmaları
 3. Retrospektif çalışmalar,
 4. Rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar,
 5. Hücre veya doku kültürü çalışmaları,
 6. Gen tedavisi dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olarak genetik materyallerle yapılacak araştırmalar,
 7. Hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar,
 8. Gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları,
 9. Vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar,
 10. Antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar,
 11. Yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu’nda değerlendirilebilecektir.
 1. Sponsoru ticari firma olan ilaç/ürün veya tıbbi malzeme çalışmaları kabul edilmeyecektir.
 2. Bir adet şeffaf kapaklı ıslak imzalı başvuru dosyası Etik Kurul Sekreterliğine teslim edilmelidir. Başvuru dosyasının imzalı bir kopyası ise ekleri ile birlikte ( Örn: makaleler) pdf formatında, tek dosya halinde beahetikkurul@gmail.com aynı gün gönderilmelidir.
 3. Kurul tarafından resmi yazı ile talep edilen düzeltmeleriniz için kurula hitaben, sorumlu araştırmacı tarafından imzalanmış ve kurulun sorduğu soruların maddeler halinde açıklandığı dilekçeniz olmalıdır. Dilekçe ekinde değişiklik yaptığınız, yenilediğiniz tüm evraklar yer almalıdır (revize edilen çalışma protokolü, veri formu gibi). Revizyon dosyanızın da ilk başvuruda olduğu gibi taranıp mail ile gönderilmesi ve asıllarının arşiv için Etik Kurul Sekreterliği birimine teslim edilmesi gerekmektedir. 

*Her ayın ilk iki haftasında yapılan başvurular o ay yapılacak toplantıda değerlendirilecektir. Daha sonra yapılan başvurular bir sonraki ayda yapılacak toplantıda değerlendirilmek üzere sıraya konulacaktır.