Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
08 Ekim 2021

Menu_Manset-1@2x-8.png


TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ

TIBBİ SOSYAL HİZMET NEDİR?

Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması, sosyal yönden tam bir iyilik halinin kazandırılması amacıyla yürütülen bütün sosyal hizmet uygulamalarını kapsar.

SOSYAL HİZMET UZMANI(SOSYAL ÇALIŞMACI) KİMDİR?

Hastanede ayaktan veya yatarak tedavi gören hastaların psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarını mesleki etik ilkelere bağlı kalarak çözüme kavuşturma yolunda sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan, üniversitelerin dört yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun sağlık personelidir.

TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ MÜRACAATÇI GRUBU KİMLERDİR?

• Kimsesiz, Terk Edilmiş ve Bakıma Muhtaç Hastalar

• Engelli Hastalar

• Yoksul Hastalar

• Kimliksiz Hastalar

• Sosyal Güvencesi Olmayan Hastalar

• İkametine Nakli Konusunda Sıkıntı Yaşayan Hastalar

• Tedaviye Uyum Sağlayamayan Hastalar

• Ailesine Ulaşılamayan Hastalar

• Aile İçi Şiddet Mağduru Hastalar

• İhmal ve İstismara Uğramış Çocuk Hastalar

• Mülteci ve Sığınmacı Hastalar

• Ruh Sağlığı Bozulmuş Hastalar

• Kronik Hastalar

• Evde Bakıma İhtiyacı Olan Hastalar

• Alkol ve Madde Bağımlısı Hastalar başta olmak üzere tedavisi sırasında Sosyal Hizmet Müdahalesine ihtiyaç duyan diğer hastaları kapsar.

 

 

TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ’NE HASTA KABUL NASIL YAPILIR?

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi’ne Başvuru Yolları:

1.Hastanın; hastanemizin herhangi bir servis, birim veya polikliniğinden; sağlık yazılım uygulamaları üzerinden konsültasyon formu kullanılarak havale edilmesi,

2.Hastane personelinin sözlü veya yazılı bildirimi,

3.Hastanın veya yakınlarının doğrudan birime sözel veya yazılı başvurusu,

4.Hastane dışı kaynaklardan resmi yazıyla yapılan bildirim ve istemler,

5. Meslek elemanlarının ihtiyaç dâhilinde klinik ziyaretinde vakayı tespit etmesi yolu ile Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi’ ne başvurular kabul edilir.

BİRİMDE YÜRÜTÜLEN İŞ VE İŞLEMLER NELERDİR?

1. Sosyal Hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan hastaların sık görüldüğü acil, psikiyatri, onkoloji, fizik tedavi vb. klinikler-servisler ile diyaliz, çocuk izlem merkezi vb. birimlerde tam veya kısmi zamanlı olarak Sosyal Hizmet Uzmanı nın gerekli olması halinde, hastanemizdeki Sosyal Hizmet Uzmanı sayısına göre sosyal hizmet birim sorumlusunun planlaması dâhilinde geniş yelpazedeki vakalara müdahale edilmesi,

2. Söz konusu birimlerde ya da klinik-servislerde Sosyal Hizmet Uzmanı’ na ihtiyaç varsa Sosyal Konsültasyon Formu ile birime talep iletilir ve gerekli tüm işlemlerin ardından Bireysel Görüşme Formu düzenlenmesi,

3. Sosyal hizmet müdahalesi kapsamında, gerektiğinde hastanede, hastanın ikametinde, iş yerinde, okulunda veya sosyal ortamında sosyal inceleme yapılması, incelemeyi yapan Sosyal Hizmet Uzmanı’ nın, Sosyal İnceleme Raporu düzenlemesi ve raporun bir nüshasının gizliliğe uygun olarak birimde muhafaza edilmesi,

4. Yapılan sosyal hizmet müdahalesinin, her bir gün için Sosyal Hizmet Birimi Kayıt Defterine kaydedilmesi,

5. Kayıt Defteri’ ndeki tüm verilerin Faaliyet Formu’ na aktarılması ve lüzum hallerinde ilgili makamlara gönderilmesi,

6. Tıbbi sosyal hizmet uygulamaları ile ilgili her türlü müdahale basamaklarının uygulanması ve eğitim materyali, broşür, kitap vb. materyallerin hazırlanmasıdır.

İletişim İçin:

Mehmet Emin DEMİR

Tıbbi Sosyal Hizmet Birim Sorumlusu

 

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ana Bina Zemin Kat B- Poliklinik Girişi

Telefon : 0488 221 3066 / Dahili:1331