Kalite Göstergeleri
28 Eylül 2021


Hastane Kalite Göstergeleri

Gösterge Kodu

Gösterge Adı

Kalite Yönetimi

GKG01

Düzeltici/Önleyici Faaliyet (DÖF) Sonuçlandırma Oranı

Acil Durum ve Afet Yönetimi

GKG02

Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı

GKG03

Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı

GKG04

Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı

GKG05

Mavi Kodda 3 Dakika İçinde Olay Yerine Ulaşma Oranı

GKG06

Beyaz Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi

Eğitim Yönetimi

GKG07

Personelin Eğitimlere Katılma Oranı

GKG08

Uyum Eğitimlerinin Gerçekleştirilme Oranı

GKG09

Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı

Hasta Deneyimi

GKG10

Hasta Deneyim Anketleri Analizi

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

GKG11

Çalışan Geri Bildirim Anketleri Analizi

GKG12

Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Oranı

GKG13

Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı

GKG14

Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı

GKG15

Kurum İçi Bölüm Değiştiren Personel Oranı

GKG16

Kurumdan Ayrılan Personel Oranı

GKG17

Personelin Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı

Hasta Bakımı

GKG18

Düşen Hasta Oranı

GKG19

Postoperatif Solunum Yetmezliği Oranı

GKG20

Basınç Yarası Oranı

İlaç Yönetimi

GKG21

İlaç Hatası Bildirim Oranı

Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü

GKG22

El Hijyeni Uyum Oranı

GKG23

El Hijyeni Malzemesi Tüketim Oranı

GKG24

Enfeksiyon Kontrol Demetlerine Uyum Oranı

GKG25

Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Hızı

GKG26

Üriner Kateter İlişkili İdrar Yolu Enfeksiyonu Hızı

GKG27

Ventilatör İlişkili Pnömoni/Ventilatör İlişkili Olay Hızı

GKG28

Prosedür Spesifik Cerrahi Alan Enfeksiyonu Oranı

GKG29

Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi Uygunluk Oranı

Transfüzyon Hizmetleri

GKG30

İmha Edilen Kan ve Kan Bileşeni Oranı

Radyasyon Güvenliği

GKG31

Kontrast Madde ile Çekilen Tomografi Oranı

GKG32

Tekrarlanan Röntgen Çekim Oranı

Acil Servis

GKG33

Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı

GKG34

Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi

GKG35

Konsültan Hekimin Acil Servise Ulaşma Süresi

GKG36

Hasta Sevk Oranı

Ameliyathane

GKG37

Ameliyathaneye Planlanmamış Geri Dönüş Oranı

GKG38

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Uygun Kullanım Oranı

GKG39

Anesteziye Bağlı Komplikasyon Oranı

Yoğun Bakım Ünitesi

GKG40

Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Oranı

GKG41

Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı

GKG42

Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı

GKG43

Beyin Ölümü Açısından Değerlendirilen Hasta Oranı

GKG44

Organ ve Doku Nakil Bölge Koordinasyon Merkezine Bildirilen Beyin Ölümü Oranı

GKG45

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İlk 6 Saat İçinde Kolostrum Verilen Bebek Oranı

GKG46

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatırılan ve Sadece Anne Sütü Alarak Taburcu Edilen Bebek Oranı

Doğum Hizmetleri

GKG47

Primer Sezaryen Oranı

GKG48

Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı

GKG49

Risk Düzeyine Göre Sezaryen Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı

GKG50

Risk Düzeyine Vajinal Doğum Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı

GKG51

Vajinal Doğumda Obstetrik Travma Oranı

GKG52

Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı

GKG53

Doğumdan Sonraki İlk Bir Saat İçinde Ten Tene Temas Uygulanan Anne-Bebek Çifti Oranı

GKG54

Sadece Anne Sütü Alarak Taburcu Edilen Bebek Oranı

GKG55

Doğum Sonrası Annelerin Depresyon Riski Yönünden Değerlendirilme Oranı

Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri

GKG56

Tedavi Programında Olup Takibe Gelmeyen Hasta Oranı

GKG57

Acil Psikiyatrik Durum Planı Oluşturulan Hasta Oranı

GKG58

Acil Psikiyatrik Durum Gelişen Hasta Oranı

GKG59

Tedavisi Remisyon Nedeni İle Sonlandırılan Hasta Oranı

GKG60

Sağlık Personeli (Vaka Yöneticisi) Başına Düşen Hasta Oranı

GKG61

İntihar Girişiminde Bulunan Hasta Oranı

GKG62

İntihar Girişimi Sonucu Ölen Hasta Oranı

GKG63

Tedavi Programında Olup İstihdam Edilen Hasta Oranı

GKG64

Psikiyatrik Tanısı Nedeniyle 2. Ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşuna Yönlendirilen Hasta Oranı

GKG65

Psikiyatrik Tanısı Nedeniyle 2. Ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşuna Yatışı Yapılan Hasta Oranı

GKG66

Takip Programında Olup Obezite Tanısı Alan Hasta Oranı

GKG67

Tedavi Programında Olup Madde Bağımlılığı Olan Hasta Oranı

GKG68

Damgalama ve Ayrımcılığı Önlemek Amacıyla Düzenlenen Eğitim Sayısı

Evde Sağlık Hizmetleri

GKG69

Başvurunun Zamanında Karşılanma Oranı

GKG70

Hasta Başına Yıllık Ziyaret Ortalaması

GKG71

Randevuların Planlanan Zamanda Gerçekleştirilme Oranı

GKG72

Beslenme Risk Değerlendirmesi Yapılma Oranı

Kemoterapi Hizmetleri

GKG75

Kemoterapi Tedavisi Alan Hastalarda Oluşan Ekstravazasyon Oranı

GKG76

Ekstravazasyon Sonucu Ülser Gelişen Hasta Oranı

GKG77

Kemoterapi Tedavi Sürecinde Kemoterapinin Komplikasyonları Nedeniyle Ölen Hasta Oranı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hizmetleri

GKG78

Düşen Hasta Oranı

GKG79

Taburculuğundan Sonraki İlk 30 Gün İçerisinde Yeniden Yatış Oranı

Biyokimya Laboratuvarı

GKG80

Biyokimya Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

GKG81

Biyokimya Laboratuvar Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı

GKG82

Biyokimya Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

GKG83

Biyokimya Laboratuvarı Dış Kalite Değerlendirme Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

GKG84

Biyokimya Laboratuvar Hizmetlerinde Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

GKG85

Mikrobiyoloji Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

GKG86

Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı

GKG87

İdrar Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı

GKG88

Mikrobiyoloji Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

GKG89

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Dış Kalite Değerlendirme Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

GKG90

Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetlerinde Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı

GKG91

Kan Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı

GKG92

Kan Kültürlerinde Direk Gram Boyama ve Son İdentifikasyon Uyum Oranı

GKG93

Kan Kültürlerinde Pozitif Sonuç Oranı

GKG94

İki ve Üzeri Set Alınan Kan Kültürü Oranı

GKG95

Tek Şişe Alınan Kan Kültürü Seti Oranı

GKG96

Alındıktan Sonra İki Saat İçinde Laboratuvara Teslim Edilmeyen Kan Kültürü Seti Oranı

GKG97

Kan Kültüründe Yalancı Pozitiflik Oranı

GKG98

Pozitif Sinyal Anı ile Bildirim Anı Arasında Geçen Ortalama Süre

Patoloji Laboratuvarı

GKG99

Uygun Olmayan Patolojik Materyal Oranı

GKG100

Patoloji Laboratuvar Hizmet Süreçlerinde Kaybolan Numune Oranı

GKG101

Yetersiz Sitolojik Materyal Oranı

Diyaliz Hizmetleri

GKG102

Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V Değeri 1.2’den veya URR Değeri % 65'den Düşük Olan Hasta Oranı

GKG103

Periton Diyalizi Yapılan Hastalarda Total Kt/V Değeri 1,7’den Düşük Hasta Oranı

GKG104

Serum Ferritin Düzeyi 200-500ng/ml Arasında Olan Hasta Oranı

GKG105

Serum Fosfor Düzeyi 5,5 mg/dl'nin Üstünde Olan Hasta Oranı

GKG106

Serum Albümin Düzeyleri 3,5 g/dl'nin Altında Olan Hasta Oranı

GKG107

Serum Düzeltilmiş Kalsiyum Düzeyi 8,4-10,5 mg/dl Arasında Olan Hasta Oranı

GKG108

Düzeltilmiş Ca×P düzeyi 55'in Altında Olan Hasta Oranı

GKG109

Ortalama Hemodiyaliz Süresi

GKG110

Eritropoetin Kullanım Oranı

GKG111

Ortalama Hemoglobin Düzeyi 10-13 g/dl Arasında Olan Hasta Oranı

GKG112

HBsAg Değeri Pozitifleşen Hasta Oranı

GKG113

Anti-HCV Değeri Pozitifleşen Hasta Oranı

GKG114

Kalıcı Kateteri Olan Hasta Oranı

GKG115

Kalıcı Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı

GKG116

Geçici Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı

GKG117

Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Oranı

GKG118

Mortalite Oranı

GKG119

Gerekli Laboratuvar Testlerinin Eksiksiz Olarak Yapılma Oranı

GKG120

Saf Su Örneklerinde Mikrobiyolojik Analizlerin Zamanında Yapılma Oranı

Bilgi Yönetim Sistemi

GKG121

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi

GKG122

SBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

GKG123

Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı

GKG124

Sağlık Kuruluna Dönen Toplam Rapor Oranı