Kalite Göstergeleri
15 Haziran 2022

Hastanemizde Takip Edilen Kalite Göstergeleri

Gösterge Kodu

Gösterge Adı

Kalite Yönetimi

HSTN.GKG01

Düzeltici/Önleyici Faaliyet (DÖF) Sonuçlandırma Oranı

Acil Durum ve Afet Yönetimi

HSTN.GKG02

Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı

HSTN.GKG03

Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı

HSTN.GKG04

Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı

HSTN.GKG05

Mavi Kodda 3 Dakika İçinde Olay Yerine Ulaşma Oranı

HSTN.GKG06

Beyaz Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi

Eğitim Yönetimi

HSTN.GKG07

Personelin Eğitimlere Katılma Oranı

HSTN.GKG08

Uyum Eğitimlerinin Gerçekleştirilme Oranı

HSTN.GKG09

Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı

Hasta Deneyimi

HSTN.GKG10

Hasta Deneyim Anketleri Analizi

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

HSTN.GKG11

Çalışan Geri Bildirim Anketleri Analizi

HSTN.GKG12

Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Oranı

HSTN.GKG13

Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı

HSTN.GKG14

Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı

HSTN.GKG15

Kurum İçi Bölüm Değiştiren Personel Oranı

HSTN.GKG16

Kurumdan Ayrılan Personel Oranı

HSTN.GKG17

Personelin Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı

Hasta Bakımı

HSTN.GKG18

Hasta Düşme Oranı

HSTN.GKG19

Basınç Yarası Oranı

İlaç Yönetimi

HSTN.GKG20

İlaç Hatası Bildirim Oranı

Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü

HSTN.GKG21

El Hijyeni Uyum Oranı

HSTN.GKG22

El Hijyeni Malzemesi Tüketim Oranı

HSTN.GKG23

Enfeksiyon Kontrol Demetlerine Uyum Oranı

HSTN.GKG24

Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Hızı

HSTN.GKG25

Üriner Kateter İlişkili İdrar Yolu Enfeksiyonu Hızı

HSTN.GKG26

Ventilatör İlişkili Pnömoni/Ventilatör İlişkili Olay Hızı

HSTN.GKG27

Prosedür Spesifik Cerrahi Alan Enfeksiyonu Oranı

HSTN.GKG28

Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi Uygunluk Oranı

Transfüzyon Hizmetleri

HSTN.GKG29

İmha Edilen Kan ve Kan Bileşeni Oranı

Radyasyon Güvenliği

HSTN.GKG30

Kontrast Madde ile Çekilen Tomografi Oranı

HSTN.GKG31

Tekrarlanan Röntgen Çekim Oranı

Acil Servis

HSTN.GKG32

Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı

HSTN.GKG33

Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi

HSTN.GKG34

Konsültan Hekimin Acil Servise Ulaşma Süresi

HSTN.GKG35

Hasta Sevk Oranı

Ameliyathane

HSTN.GKG36

Ameliyathaneye Planlanmamış Geri Dönüş Oranı

HSTN.GKG37

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Uygun Kullanım Oranı

HSTN.GKG38

Anesteziye Bağlı Komplikasyon Oranı

Yoğun Bakım Ünitesi

HSTN.GKG39

Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Oranı

HSTN.GKG40

Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı

HSTN.GKG41

Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı

HSTN.GKG42

Beyin Ölümü Açısından Değerlendirilen Hasta Oranı

HSTN.GKG43

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İlk 6 Saat İçinde Kolostrum Verilen Bebek Oranı

HSTN.GKG44

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatırılan ve Sadece Anne Sütü Alarak Taburcu Edilen Bebek Oranı

Doğum Hizmetleri

HSTN.GKG45

Primer Sezaryen Oranı

HSTN.GKG46

Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı

HSTN.GKG47

Risk Düzeyine Göre Sezaryen Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı

HSTN.GKG48

Risk Düzeyine Vajinal Doğum Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı

HSTN.GKG49

Vajinal Doğumda Obstetrik Travma Oranı

HSTN.GKG50

Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı

HSTN.GKG51

Doğumdan Sonraki İlk Bir Saat İçinde Ten Tene Temas Uygulanan Anne-Bebek Çifti Oranı

HSTN.GKG52

Sadece Anne Sütü Alarak Taburcu Edilen Bebek Oranı

HSTN.GKG53

Doğum Sonrası Annelerin Depresyon Riski Yönünden Değerlendirilme Oranı

Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri

HSTN.GKG54

Tedavi Programında Olup Takibe Gelmeyen Hasta Oranı

HSTN.GKG55

Acil Psikiyatrik Durum Planı Oluşturulan Hasta Oranı

HSTN.GKG56

Acil Psikiyatrik Durum Gelişen Hasta Oranı

HSTN.GKG57

Tedavisi Remisyon Nedeni İle Sonlandırılan Hasta Oranı

HSTN.GKG58

Sağlık Personeli (Vaka Yöneticisi) Başına Düşen Hasta Oranı

HSTN.GKG59

İntihar Girişiminde Bulunan Hasta Oranı

HSTN.GKG60

İntihar Girişimi Sonucu Ölen Hasta Oranı

HSTN.GKG61

Tedavi Programında Olup İstihdam Edilen Hasta Oranı

HSTN.GKG62

Psikiyatrik Tanısı Nedeniyle 2. Ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşuna Yönlendirilen Hasta Oranı

HSTN.GKG63

Psikiyatrik Tanısı Nedeniyle 2. Ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşuna Yatışı Yapılan Hasta Oranı

HSTN.GKG64

Takip Programında Olup Obezite Tanısı Alan Hasta Oranı

HSTN.GKG65

Tedavi Programında Olup Madde Bağımlılığı Olan Hasta Oranı

HSTN.GKG66

Damgalama ve Ayrımcılığı Önlemek Amacıyla Düzenlenen Eğitim Sayısı

Evde Sağlık Hizmetleri

HSTN.GKG67

Başvurunun Zamanında Karşılanma Oranı

HSTN.GKG68

Hasta Başına Yıllık Ziyaret Ortalaması

HSTN.GKG69

Randevuların Planlanan Zamanda Gerçekleştirilme Oranı

HSTN.GKG70

Beslenme Risk Değerlendirmesi Yapılma Oranı

Kemoterapi Hizmetleri

HSTN.GKG73

Kemoterapi Tedavisi Alan Hastalarda Oluşan Ekstravazasyon Oranı

HSTN.GKG74

Ekstravazasyon Sonucu Ülser Gelişen Hasta Oranı

HSTN.GKG75

Kemoterapi Tedavi Sürecinde Kemoterapinin Komplikasyonları Nedeniyle Ölen Hasta Oranı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hizmetleri

HSTN.GKG76

Hasta Düşme Oranı

HSTN.GKG77

Taburculuğundan Sonraki İlk 30 Gün İçerisinde Yeniden Yatış Oranı

Biyokimya Laboratuvarı

HSTN.GKG78

Biyokimya Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

HSTN.GKG79

Biyokimya Laboratuvar Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı

HSTN.GKG80

Biyokimya Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

HSTN.GKG81

Biyokimya Laboratuvarı Dış Kalite Değerlendirme Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

HSTN.GKG82

Biyokimya Laboratuvar Hizmetlerinde Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

HSTN.GKG83

Mikrobiyoloji Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

HSTN.GKG84

Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı

HSTN.GKG85

İdrar Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı

HSTN.GKG86

Mikrobiyoloji Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

HSTN.GKG87

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Dış Kalite Değerlendirme Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

HSTN.GKG88

Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetlerinde Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı

HSTN.GKG89

Kan Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı

HSTN.GKG90

Kan Kültürlerinde Direk Gram Boyama ve Son İdentifikasyon Uyum Oranı

HSTN.GKG91

Kan Kültürlerinde Pozitif Sonuç Oranı

HSTN.GKG92

İki ve Üzeri Set Alınan Kan Kültürü Oranı

HSTN.GKG93

Tek Şişe Alınan Kan Kültürü Seti Oranı

HSTN.GKG94

Alındıktan Sonra İki Saat İçinde Laboratuvara Teslim Edilmeyen Kan Kültürü Seti Oranı

HSTN.GKG95

Kan Kültüründe Yalancı Pozitiflik Oranı

HSTN.GKG96

Pozitif Sinyal Anı ile Bildirim Anı Arasında Geçen Ortalama Süre

Patoloji Laboratuvarı

HSTN.GKG97

Uygun Olmayan Patolojik Materyal Oranı

HSTN.GKG98

Patoloji Laboratuvar Hizmet Süreçlerinde Kaybolan Numune Oranı

HSTN.GKG99

Yetersiz Sitolojik Materyal Oranı

Diyaliz Hizmetleri

HSTN.GKG100

Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V Değeri 1.2’den veya URR Değeri % 65'den Düşük Olan Hasta Oranı

HSTN.GKG101

Periton Diyalizi Yapılan Hastalarda Total Kt/V Değeri 1,7’den Düşük Hasta Oranı

HSTN.GKG102

Serum Ferritin Düzeyi 200-500ng/ml Arasında Olan Hasta Oranı

HSTN.GKG103

Serum Fosfor Düzeyi 5,5 mg/dl'nin Üstünde Olan Hasta Oranı

HSTN.GKG104

Serum Albümin Düzeyleri 3,5 g/dl'nin Altında Olan Hasta Oranı

HSTN.GKG105

Serum Düzeltilmiş Kalsiyum Düzeyi 8,5-10,5 mg/dl Arasında Olan Hasta Oranı

HSTN.GKG106

Düzeltilmiş Ca×P düzeyi 55'in Altında Olan Hasta Oranı

HSTN.GKG107

Ortalama Hemodiyaliz Süresi

HSTN.GKG108

Eritropoetin Kullanım Oranı

HSTN.GKG109

Ortalama Hemoglobin Düzeyi 10-13 g/dl Arasında Olan Hasta Oranı

HSTN.GKG110

HBsAg Değeri Pozitifleşen Hasta Oranı

HSTN.GKG111

Anti-HCV Değeri Pozitifleşen Hasta Oranı

HSTN.GKG112

Kalıcı Kateteri Olan Hasta Oranı

HSTN.GKG113

Kalıcı Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı

HSTN.GKG114

Geçici Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı

HSTN.GKG115

Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Oranı

HSTN.GKG116

Diyaliz Ünitesi Mortalite Oranı

HSTN.GKG117

Gerekli Laboratuvar Testlerinin Eksiksiz Olarak Yapılma Oranı

HSTN.GKG118

Saf Su Örneklerinde Mikrobiyolojik Analizlerin Zamanında Yapılma Oranı

Bilgi Yönetim Sistemi

HSTN.GKG119

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi

HSTN.GKG120

SBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

HSTN.GKG121

Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı

HSTN.GKG122

Sağlık Kuruluna Dönen Toplam Rapor Oranı