Nükleer Tıp
23 Eylül 2021

Nükleer Tıp

Nükleer Tıp, vücudumuzdaki organların fonksiyonlarının ve çalışma biçimlerinin incelenmesini sağlayan moleküler görüntüleme teknikleri ve bazı hastalıkların tedavilerin uygulandığı bir alandır. Nükleer Tıp görüntülemeleri, damar yoluyla verilen radyoaktif maddelerin ilgili organ ve dokulara ulaşarak spesifik olarak görüntülenmesi ve fonksiyonlarındaki değişimlerin incelenmesine olanak verir.  Böylece hastalıkların erken tanısı ve uygun tedaviye karar verilme süreçlerine katkı sunar. Nükleer Tıp yöntemleri ile kalp, böbrek, tiroid -paratiroid bezleri gibi endokrin sistem organları, iskelet sistemi, mide gibi organlar ve kanser hastalıkları değerlendirilebilmektedir.

Kliniğimizde Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi, Tiroid Sintigrafisi, Paratiroid Sİntigrafisi, Kemik Sintigrafisi, Dinamik Böbrek Sintigraifisi (DTPA/MAG-3), Statik Böbrek Sintigrafisi (DMSA) tetkikleri yapılmaktadır. Radyoaktif madde damar yoluyla verildikten sonra Gamma kamera altında hasta sırt üstü uzanır ve çekimi yapılır. Hastaların kliniğimizde kalış süreleri çekimin türüne göre değişmekle birlikte en geç yarım gün içerisinde tamamlanmaktadır. Ayrıca hiperitrioidi hastalarına ayakta I-131 (radyoaktif iyot) tedavisi verilmektedir.

 Kliniğimizde 1 Nükleer Tıp Uzmanı, 3 hemşire, 4 radyoloji teknisyeni, 1 sekreter ve 1 temizlik personeli görev yapmaktadır.
  • n3.jpg
  • n4.jpg
  • n6.jpg
  • nükleer1.jpg
  • Nükleer2.jpg