Tıbbi Onkoloji ve Kemoterapi Hizmetleri
23 Eylül 2021

MEDİKAL ONKOLOG KİME DENİR, GÖREVİ NEDİR?

Medikal (Tıbbi) Onkolog, İç Hastalıkları Uzmanlığı üzerine yan dal olarak Medikal Onkoloji ihtisası yapmış hekime denir. Medikal Onkoloji Uzmanları, kanser tanısı patolojik olarak konmuş hastaları diğer branşlarla (Genel Cerrahi, Radyasyon Onkolojisi, Patoloji, Radyoloji.) birlikte değerlendirerek kemoterapi denen ağızdan veya damardan ilaç tedavilerini planlar, yan etkileri ile ilgilenir, hastaların tedavi sonrası takiplerini yapar.

İLK BAŞVURU

-Polikliniğimizden yararlanmak isteyen hastalarımızın Tıbbi Onkoloji Polikliniğine randevu alması gerekmektedir. 

 -Hastalarımız gelirken yanlarında patoloji, ameliyat raporlarını, epikrizlerini, ellerindeki filmler ve raporları varsa eski dosyalarını getirmeleri gerekmektedir.

POLİKLİNİK YAPISI

Ayaktan hizmet birimlerimizde yeni müracaat eden ve kontrolleri devam eden hastaların görüldüğü ve konsültasyon hizmetlerinin yürütüldüğü poliklinikler ve ayaktan kemoterapi uygulamalarının yapıldığı Gündüz Kemoterapi Ünitesi bulunmaktadır. Tıbbi Onkoloji Polikliniğimizde 1 hekim, kemoterapi ünitemizde 4 hemşire, ve kemoterapi hazırlayan 1 eczacı ve 2 tıbbi sekreter hizmet vermektedir. Toplam 20 adet kemoterapi koltuğumuz ve 1 adet yatağımız bulunmaktadır. Kan tranfüzyonü ünitemizde kendi hastalarımız ihtiyaç halinde uygulanmaktadır. Polikliniğimize başvuran hastalarımız ilgili hekimce değerlendirilip muayenesi yapılıp Onkoloji dosyası açıldıktan sonra uygun tedavi planlanmaktadır. Hasta ve hasta yakınları hastalığın durumu ve tedavi ile ilgili bilgilendirildikten sonra hemşirelerimiz tarafından kemoterapi uygulanması ile ilgili bilgi verilerek ayaktan tedavi uygulanmaktadır.

Ayrıca 13 yataklı palyatif bakım servisi ile hizmet vermektedir.

  • onk6.jpeg
  • onk5.jpeg
  • onk2.jpeg
  • onk4.jpeg
  • onk1.jpeg
  • onk7.jpeg