Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
23 Eylül 2021Hastanemiz Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde verilen hizmetler;
Poliklinik hizmetleri: Hastaların ayaktan takip ve tedavisi (ilaç yazılması, ilaç raporu çıkarılması)

• Bireysel danışmanlık hizmeti
• Grup terapisi
• Hasta ve aile psikoeğitimi: hastalara ve hasta yakınlarına; hastalık, tedavi, ilaçların olası yan etkileri, öncü hastalık belirtileri, risk faktörleri, hastalık belirtileriyle baş etme yöntemleri, kriz yönetimi gibi pek çok konu hakkında eğitim verilir.
• Sosyal beceri eğitimi: Hastalıklarının etkisi nedeniyle sosyal hayatın içinde yer alamayan hastalara insan ilişkilerini yeniden düzenleyebilme becerilerinin kazandırılmasına ve sosyal işlevselliklerinin iyileştirilmesine yönelik eğitim verilir. Psikososyal tedavinin ana dayanağı olan sosyal beceri eğitimi, sosyal işlevselliğin iyileştirilmesinde yararlı olan sosyal yetkinlikleri öğrenmede yardımcı olur.
• İş-uğraş terapisi: Hastanın bireysel ihtiyaçları, ilgi ve yeteneklerine göre belirlenen alanlarda (el sanatları, resim, müzik, spor) iş yapabilme becerilerinin kazanılmasına yönelik destek verilir.
• Toplu sinema günleri müzik etkinlikleri, oyun/eğlence, gezi ve spor faaliyetleri düzenlenir.
• Ev ziyaretleri: Hasta yaşadığı ortamda ziyaret edilir.


Toplum Ruh Sağlığı Merkezi(TRSM), toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde; şizofreni, şizoafektif bozukluk, psikotik bozukluk, bipolar duygulanım bozukluğu tanısı olan hastalara yönelik, hastaların özelliklerine uygun, psikososyal destek programları geliştirmek ve hastanın rehabilitasyon sürecinin devamını sağlamak amaçlı açılan merkezlerdir.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezine, takip eden psikiyatri hekiminizce veya aile hekiminizce yönlendirilmiş ya da Toplum Ruh Sağlığı Merkezince aranılarak davet edilmiş olabilirsiniz.

Merkezde görevli psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilen ve toplum ruh sağlığı merkezi uygunluğu saptanan hastalara rapor çıkartılarak merkeze kayıtları sağlanmaktadır. Merkeze kaydı yapılan kişiler, merkezden resmi tatil günleri hariç hafta içi her gün 08:00-  16:30 saatleri arasında herhangi bir ücret ödemeden faydalanabilir.

BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ
Adres: Hilal Mahallesi BAŞTİ Otagarı Yanı TRSM Binası

Merkez - BATMAN
Tel: +90 (488) 2213065