444 38 33 T.C. Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetleri iletişim Merkezi
12 Temmuz 2018
EVDE SAĞLIK HİZMETİ ALMAK İSTEYEN KİŞİ NE YAPMALI?

Evde sağlık hizmeti almak isteyen hastalar veya aile  bireyleri sağlık Bakanlığı bünyesindeki ulusal çağrı merkezi  4443833 nolu telefonu arayarak müracaat ederler.

Çağrı merkezindeki görevli personel hizmet talep eden kişi ile görüşme yaparak gerekli işlemleri başlatır.ilk görüşmeyi takiben Batman Koordinasyon Merkezi'ndeki görevli sağlık
personeli tarafından hizmet talep eden kişi ile görüşme yapılarak hasta ile ilgili hastanenin ekiplerine yönlendirilir.

Evde sağlık hizmeti alacak kişi hekim ve yardımcı sağlık  personelinden oluşan ekip tarafından  evinde ziyaret edilir. Hizmet alacak kişinin durumu ve sunulacak hizmet belirlenir.

Hekim tarafından evde sağlık himzeti alacak kişilerin varsa tedavisini planlayan diğer hekimler ile görüşerek yapılan kosültasyonsonrası evde sağlık hizmeti tedavi planı oluşturulur.

Evde sağlık hizmeti verilen kişilerin mevcut durumları hariç oluşan ACİL DURUMLAR birimin görev alanına girmez. Budurumlarda 112 il ambulans servisini arayınız. Ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil hizmet verenbirimlerine başvurunuz.İlk başvuruda aranacak numara aşagıda verilmiştir.

46605,evdesysjpg.png

Sonraki hizmet ihtiyaçlarında aranacak numaralar.

KART2.jpg