2023 Yılı 1.Dönem Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifika Programı Kurs Duyurusu
05 Eylül 2023

2023 YILI  1.DÖNEM EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ  HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI KURS DUYURUSU
Kurs Tarihi: 16.10.2023-10.11.2023
Başvuru  Tarihi: 04.09.2023-15.09.2023
     Hastanemizde açılacak Evde Sağlık hizmetleri  hemşireliği sertifikalı eğitim programına standart gereği Bu sertifika programına evde sağlık hizmetlerinde görev yapan/yapacak olan en az lisans mezunu hemşire, sağlık memurları (toplum sağlığı) ve hemşirelik yetkisi almış ebeler başvurabilir. Başvuru yapmak isteyen katılımcıların  https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F  duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu” doldurup Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve Hastane Başhekimine onaylattıktan sonra  aşağıda yer alan mail adresine gönderebilir. 
KATILIMCILAR VE NİTELİKLERİ
Bu sertifika programına evde sağlık hizmetlerinde görev yapan/yapacak olan en az lisans mezunu hemşire, sağlık memurları (toplum sağlığı) ve hemşirelik yetkisi almış ebeler katılabilir.
Kursa katılmayı hak kazananlar adayların sonuçlar 02-06 Ekim  2023 tarihleri arasında web sitemizden ilan edilecektir.

Program Sorumlusu : Gurbet SEVER 
Tel :    04882213065 Dahili: 1365
e-posta : gurbet.sever@saglik.gov.tr